CENNIKŚwiadczę usługi pielęgniarskie zgodnie z moimi kwalifikacjami w domu pacjenta w otoczeniu najbliższej rodziny.


Zbiegi w domu pacjenta:

- zastrzyki podskórne
- zastrzyki domięśniowe
- zastrzyki dożylne
- pomiar stężenia glukozy we krwi
- wlewy kroplowe "kroplówka"
- pomiar ciśnienia tętniczego
- cewnikowanie mężczyzny
- cewnikowanie kobiety
- założenie sondy do-żołądkowej
- toaleta całego ciała /w zależności od stanu pacjenta/ki/
- lewatywa
- dyżury u pacjenta w domu pacjenta po operacji 20zł/h dzień 25zł/h noc Prowadzenie bilansów płynów i pełna kartę pielęgnacji pacjenta u niego w domu
- zmiana opatrunku /w zależności od powierzchni i stanu rany/

Cena:

20 zł
20 zł
30 zł
15 zł
50 zł /500 ml
10 zł
90 zł
70 zł
70 zł
70-100 zł
70 zł
-

25-100 zł


Wyjeżdżasz, masz chorych lub starszych rodziców
- zapewniam profesjonalna opiekę pod nieobecność
- opieka nad starszą osobą /12 zł/h/
- opieka nad chorym terminalnym /nadzór czuwanie przy pacjencie, karmienie, podawanie, leków doustnych... 24godz./dobę doustnych 15zł/h/

Opieka pielęgniarska miesiąc /22 dni po 8 godz.pn-pt / - 4000zł
Opieka pielęgniarska pełny miesiąc /po 8 godz w tym weekendy/ - 5000zł
Badania laboratoryjne według cennika Laboratorium plus 35zł za pobranie materiału, transport do laboratorium i późniejsze dostarczenie wyniku do domu pacjenta.

Możliwość negocjacji ceny przy stałych zleceniach i opiekach długoterminowych.

Ceny zawierają koszty dojazdów i są cenami brutto.

Zastrzegam sobie mozliwość indywidualnego podejście do danego stanu pacjenta w za kresie ustalenia ceny końcowej za wykonywane czynności pielęgniarsko- opiekuńcze.